PRIVACYVERKLARING

HOTEL DE BLANKE TOP

Hotel de Blanke Top B.V. respecteert de privacy van haar gasten en behandelt persoonsgegevens die worden verstrekt als vertrouwelijk. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van deze gegevens gebeurt met zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.

In dit document wordt de privacyverklaring van Hotel de Blanke Top uitgelegd. Hierin wordt vermeld welke gegevens wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke voordelen u hiervan kunt ondervinden tijdens het gebruik van onze website.

De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en websites die reizen of pakketten aanbieden.

Hieronder geven wij gedetailleerd uitleg over onze privacyverklaring.

1. De organisatie

Hotel de Blanke Top is een zelfstandig opererend hotel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52923002. Het hotel is geregistreerd op het adres Boulevard de Wielingen 1, 4506 JH Cadzand.

Door gebruik te maken van de website van het Hotel de Blanke Top, www.blanketop.nl, kunt u online reserveringen maken, vragen- en feedbackformulieren insturen, deelnemen aan enquêtes en promoties, solliciteren op een vacature, een abonnement nemen op de nieuwsbrief of een brochure of cadeaubon aanvragen.

Wanneer u één of meerdere van de bovenstaande handelingen verricht, verstrekt u persoonsgegevens aan Hotel de Blanke Top.

2. Welke informatie wordt verzameld?

Afhankelijk van de functionaliteit van de website die u gebruikt, kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen onder andere de volgende informatie bevatten:

 • Informatie die u verstrekt binnen de context van een service van Hotel de Blanke Top, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoortnummer of nummer van identiteitsbewijs, creditcardgegevens met inbegrip van de naam van de creditcardhouder, het creditcardnummer en de vervaldatum, het factuuradres;
 • Informatie over uw voorkeuren en gezinssamenstelling, met inbegrip van kamervoorkeuren, vrijetijdsbesteding, naam en leeftijd van kinderen en andere informatie die benodigd is om te voldoen aan speciale verzoeken;
 • Informatie over uw gebruik van de website, voorkeur voor communicatievorm, statistische gegevens met betrekking tot uw verblijf en reacties op speciale aanbiedingen en enquêtes;
 • Eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan Hotel de Blanke Top.

U kunt bij Hotel de Blanke Top een account aanmaken. Door een account aan te maken is het maken van reservaties eenvoudiger bij een vervolgverzoek. Wij moeten u dan niet nogmaals naar uw gegevens vragen. U kunt in dit account uw persoonsgegevens ten allen tijden wijzigen naar eigen wens.

3. Cookies

Onze klanten dienen zich er tevens van bewust te zijn dat informatie en gegevens mogelijk automatisch worden verzameld door de normale werking van onze webservers en door het gebruik van ‘cookies’. ‘Cookies’ hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen en gerichte advertenties weer te geven.

Hotel de Blanke Top maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen wij altijd. Deze zorgen ervoor dat onze website optimaal kan functioneren. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld om. Het doel van deze cookies is om ons in staat te stellen onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij kunnen hierdoor meten hoe vaak en wat er op onze website wordt bezocht.

Hotel de Blanke Top maakt gebruik van de volgende niet-functionele ‘cookies’:

 • Analytische ‘cookies’: met deze ‘cookies’ verzamelen wij statistieke gegevens over het gebruik van onze website. Door gebruik te maken van analytische ‘cookies’ kunnen wij onze website verbeteren.
 • Tracking ‘cookies’: deze ‘cookies’ identificeren het internetgebruik op onze website. Door deze ‘cookies’ kunnen wij bijhouden welke pagina’s u bezoekt. Hieruit kunnen wij uw voorkeuren analyseren en u persoonlijke aanbiedingen maken.
 • Advertentie ‘cookies’; wij maken gebruikt van advertentie ‘cookies’ om persoonlijke advertenties te tonen en om de effecten van onze aanbiedingen te meten.

‘Cookies’ van Hotel de Blanke Top kunnen geen schade toebrengen aan uw computer of de bestanden die erop zijn opgeslagen.

Wanneer u niet wilt dat onze website ‘cookies’ kan opslaan op uw computer, dan kunt u dit aangeven in de ‘cookie melding’ die u te zien krijgt tijdens uw eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze ‘cookies’ al geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer en dient u zelf via uw instellingen de ‘cookies’ te verwijderen indien gewenst.

4. Gebruik van gegevens

Hotel de Blanke Top kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor het volgende:

 • Om u in staat te stellen de website te gebruiken en om diensten van Hotel de Blanke Top af te nemen zoals het uitvoeren van een reservatie of het beantwoorden van een verzoek om informatie;
 • Voor identificatie- en verificatiedoeleinden;
 • Voor het verwerken van betalingen;
 • Om u informatie toe te zenden over de eigen diensten van Hotel de Blanke Top, zoals berichten over onze nieuwste promoties;
 • Om marktonderzoek uit te voeren via enquêtes zodat we beter aan uw behoeften kunnen voldoen, en voor de effectiviteit van onze website. Uw beleving in het hotel, onze verschillende vormen van communicatie, onze advertentiecampagnes en/of onze promotionele activiteiten kunnen verbeteren;
 • Om anonieme statistische gegevens te genereren;
 • Om de website te beveiligen en af te stemmen op uw wensen en behoeften;
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden en toegang te bieden tot dergelijke informatie, indien u daartoe toestemming hebt gegeven of dit op grond van wetten en/of voorschriften is toegestaan;

5. Ontvangers

Hotel de Blanke Top stuurt zo nu en dan berichten over onze nieuwste producten en diensten, alsmede speciale aanbiedingen aan personen die zich op deze diensten hebben geabonneerd. Indien u dergelijke e-mailberichten niet van ons wilt ontvangen, kunt u uw abonnement op deze diensten opzeggen door ons een e-mail sturen met het verzoek u te verwijderen van de mailingslijst. Daarnaast wordt in elk bericht dat Hotel de Blanke Top u toezendt de mogelijkheid geboden verdere toezending stop te zetten.

6. Derden

Hotel de Blanke Top geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing (zoals het toezenden van aanbiedingen en promoties), tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend.

Hotel de Blanke Top geeft uw informatie door aan derden voor zover u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend met betrekking tot de betreffende derde partij en/of voor zover de informatie niet met u in verband kan worden gebracht (bijvoorbeeld automatisch gegenereerde informatie).

Hotel de Blanke Top geeft uw persoonsgegevens ook door aan derden indien het hotel daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetten, jurisprudentierecht en/of voorschriften, of indien Hotel de Blanke Top dit nodig acht om haar eigen rechten te beschermen.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat wij noodzakelijk achten, tenzij er een wettelijke plicht bij ons rust om uw gegevens langer te bewaren. Ons uitgangsprincipe is dat wij uw gegevens bewaren alleen zo lang dat nodig is om u onze producten en diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij (voor zover mogelijk) uw persoonsgegevens verwijderen.

8. Bescherming

Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft Hotel de Blanke Top passende fysieke, elektronische en beheertechnische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die het hotel online verzamelt te beschermen en te beveiligen. De website is voorzien van een firewall, die is ontworpen en ingesteld om de persoonsgegevens die van u worden verzameld te beschermen tegen ongeautoriseerde en onbedoelde toegang. Daarnaast worden uw gegevens opgeslagen op een (in een beveiligde) database.

9. Inzage, wijziging en verwijdering van gegevens

Op uw verzoek kunnen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

10. Uw rechten

U heeft naar ons toe een aantal wettelijke rechten inzake het volgende: inzage, verbetering, gegevenswisseling, beperking van verwerking, overdracht en bezwaar. Wilt u van één of meerdere rechten gebruik maken dan kunt u contact opnemen via ons e-mail adres: info@blanketop.nl. Hotel de Blanke Top zal binnen 4 weken beslissen over uw verzoek.

11. Wijzigingen

Hotel de Blanke Top behoudt zich alle rechten voor om dit Privacybeleid incidenteel eenzijdig te wijzigen of bij te werken wanneer het hotel dit passend of noodzakelijk acht. Dit in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften; of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten, vestigingen, strategische marketingpartners en dienstverleners; of om een ander doeleinde te kunnen realiseren. Nieuwe versies worden gepubliceerd op onze website en voorzien van een publicatiedatum zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.

12. Klachten

Heeft u klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens door Hotel de Blanke Top, dan willen wij u wijzen op de klachten procedure van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis van uw klacht te nemen en deze, wanneer nodig, verder te behandelen.

Cadzand-Bad,

2 juni 2018